Alliantie Genderdiversiteit

Alliantie Genderdiversiteit! Dat klinkt goed toch? Dat dachten wij ook, dus we hebben ons direct aangesloten.

In de maatschappelijke debatten wordt nogal eens gedaan alsof gender en sekse geen verleden hebben. Ze worden neergezet als a-historisch en statisch. Maar gender en sekse zijn geen vaststaande gegevens, evenmin als etniciteit en seksualiteit. Door de geschiedenis heen zijn de gendernormen en de invulling van sekse ontzettend verandert. Rood was eerder bijvoorbeeld bij uitstek de kleur voor jongentjes, en babyblauw was voor meisjes. De vraag wat ‘een vrouw’ en ‘een man’ is, werd in de 18de eeuw simpelweg geheel anders beantwoord dan tegenwoordig.

Movisie is een adviesorgaan geheel toegelegd op diversiteit. Zij hebben het initiatief genomen voor een Alliantie Genderdiversiteit. Hun doelstellingen passen geheel binnen de visie van Memoiresbureau. Het hokjesdenken belemmert mensen in hun vrijheid en schaad hun mogelijkheden een eigen identiteit uit te bouwen. De alliantie probeert het begrip voor een bredere gendervertegenwoordiging te stimuleren.

Evenzo heeft dat hokjesdenken het historisch proces diep beschadigd. Te vaak zijn historische actoren beperkt begrepen en stereotype weergeven door de verwachtingspatronen van lezers en onderzoekers over sekse, seksualiteit, en etniciteit. Memoiresbureau benadrukt dat het verleden divers is en op oneindig veel manieren beleefd wordt. De geschiedkundige verhalen zijn afhankelijk van de perspectieven die de historische actor en de onderzoeker innemen.

Memoiresbureau helpt mee door gender, sekse, etniciteit en ras hun geschiedenis terug te geven!

Lees de oproep hier: www.movisie.nl

Word lid van hun facebookpagina.

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked*