K. Bootsma

Kim BootsmaKim Bootsma is eigentijds historicus en gespecialiseerd in militaire geschiedenis en gendergeschiedenis. Begin 2017 rondde zij haar onderzoeksmaster Modern History and International Relations aan de Rijkuniversiteit Groningen af met een scriptie over de geschiedenis van de Nederlandse militaire vrouwenkorpsen (1940-1946). Tijdens en kort na haar studie werkte zij o.a. bij het KITLV, Studium Generale Groningen en de Provincie Gelderland. In september 2017 is zij begonnen met haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de integratie van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht (1971-heden).