L. Fahnenbruck

Dr. Laura Fahnenbruck heeft voor haar proefschrift de Tweede Wereldoorlog bekeken door de bril van machtsverhoudingen tussen de Wehrmacht en locale vrouwen dat zich uitte rondom seksualiteit. Haar studie zal binnenkort verschijnen als publieksboek. Zij is verder gespecialiseerd in Duitslandstudies, nieuwe krijgsgeschiedenis, Alltagsgeschichte, geschiedenis van de seksualiteit, politics of inclusion, gender geschiedenis, public history, (inter)cultural learning, Geschichtskulturen, didactiek van de Duitslandstudies (Landeskunde-Didaktik) en visual history.

Fahnenbruck is tevens betrokken bij Trugundschein.org als wetenschappelijk onderzoeker en waarnemend projectleider.