Doing Family

Tijdens het seminar Representing Family History gaf Tanny Dobbelaar een workshop onder de titel ‘Doing Family’. De dag was georganiseerd door het Centre for Genderstudies van de Letteren Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, zodat al duidelijk was dat dit geen traditionele workshop zou worden over genealogisch onderzoek. Drs. A.E. Tijhoff was aanwezig en stelde een indruk op van deze middag.

Verslag van het congres Rewriting Biography door Esmeralda Tijhoff

Op 19 oktober 2016 hield de werkgroep Biografie van het Tijdschrift voor Biografie een congres onder de titel Rewriting Biography. Biograaf Esmeralda Tijhoff was ook aanwezig. Zij deed verslag van de dag waarbij ze zich concentreert op drie debatten die naar voren kwamen: 1) de keuze die je als biograaf moet nemen over het naamsgebruik in je werk, 2) de keuze van welke terminologie je toestaat in je analyse, en 3) de keuze in hoeverre je ‘mag’ psychologiseren.