Memoiresbureau feliciteert de Nederlandse voetbalsters met hun overwinning!

De mensen van Memoiresbureau feliciteren de Nederlandse voetbalsters met hun overwinning!

De Telegraaf (en andere kranten hadden dezelfde teneur) noteerde in 1921: “Herhaaldelijk hebben wij als onze meening over vrouwenvoetbal verkondigd, dat het spel, hetwelk de zwakke sekse meent te zien te moeten geven, met voetbal eigenlijk niets te maken heeft, en dat het meer een kijkspel is, dat belangstelling trekt, omdat vrouwen het spelen, en niet om het spel als zoodanig. Voetbal is, op de manier zooals mannen het spelen, voor vrouwen veel te zwaar en reeds om die reden verdient zoo min mogelijk gesteund te worden.” 

De voetbalbonden vonden ook dat ‘vrouwen die achter een bal aanrenden’, ongepast en ergerlijk waren. Zij werkten hen dan ook actief tegen, bijvoorbeeld door verenigingen te verbieden hun velden beschikbaar te stellen voor vrouwen die wilden voetballen.

Nevertheless, she persisted! En wat een prachtig resultaat!

Foto van de huldiging: ANP Jerry Lampen.
Krantenbericht: De Telegraaf 1921

Leave a Reply

Required fields are marked*