Categorie: Lezingen

Lezing van dr. Mariecke van den Berg over de representatie van transgender mensen in de media

Zondag 15 oktober presenteert dr. Mariecke van den Berg een lezing over de beeldvorming van transgender mensen in de media, waarbij zij stil zal staan bij de manier waarop etniciteit/ witheid daarin een rol speelt. Transgender mensen komen steeds vaker en positiever in het nieuws, maar dan wel als ze wit (en jong en Nederlands) zijn. Als het in de krant of op TV over trans mensen van kleur gaat, gaat het vaak over hen in een slachtofferrol, of over hen als ‘ongewenste’ niet-Nederlander, bijvoorbeeld trans vluchtelingen van kleur. Na de lezing volgt er poëzie en een documentaire over Angela Davis. Ook is er veganistisch eten verzorgt door Barriccoons Kitchen.

Bestel onze lezing over Vrouwenkiesrecht voor een beter begrip van het hedendaags debat over sekse en gender

Het is het jaar van de Democratie en veel organisaties zoeken daarom voor hun bijeenkomsten, lunchmeetings en events een lezing over een relevant aansluitend thema. Het kiesrecht is zo’n thema. In 1917 kregen mannen algemeen kiesrecht. In 1919 kwam er pas écht Algemeen Kiesrecht omdat ook vrouwen het algemeen kiesrecht kregen. Met de lezing over Vrouwenkiesrecht krijgen de deelnemers inzicht in de historische achtergronden van het hedendaagse debat over sekse en gender. Bovendien wordt duidelijk hoe onze maatschappij vandaag de dag nog wordt gevormd door de 19de eeuwse ideeën over ‘echte mannen’, en ‘echte vrouwen’.