Kwaliteitsbewaking

Heeft u een historisch product of evenement (boek, tentoonstelling, documentaire, game, educatief pakket e.a.) ontwikkeld en wilt u verzekerd zijn van de kwaliteit van de inhoud en vorm ervan? Vraag dan ons keurmerk aan! Elk product is uniek en vraagt om een aparte aanpak, maar om u een beeld te geven van het proces zullen de meest belangrijke stappen kort worden uiteengezet.

Aan de hand van een aantal vragen zal bekeken worden wat het beoogde doel van uw product is: welke boodschap wilt u ermee overbrengen en aan wie? Vervolgens zal uw product uitvoerig worden onderzocht. Hierbij zal er uiteraard gekeken worden naar het historische onderzoek dat eraan ten grondslag ligt. Deze wordt niet alleen beoordeeld op kloppende feitelijke informatie, maar ook op de gekozen invalshoek. Vervolgens wordt het product zelf beoordeeld aan de hand van een soort test.

Vanuit het gezichtspunt van het publiek bekijken wij hoe het onderzoek vertaald is in een product. Is het duidelijk waar het over gaat en wat de boodschap is? Is er een eenduidige logische structuur? Sluit het aan op het beoogde publiek? We kijken ook nauwgezet of het product bepaalde groepen uitsluit en of er sprake is van een onderliggende stereotypering of andere kwetsende referentiekader. Zodoende weet u zeker dat u niet voor maatschappelijke onaangename verrassingen komt te staan!

We bekijken ook of het voor het publiek mogelijkheid is om zich in te kunnen leven in uw product. Mensen zijn vaak sneller geneigd om bijvoorbeeld naar een film te kijken als ze zich verbonden voelen met de personages dan wanneer dit niet het geval is. Zo zal een tentoonstelling sneller positief worden beoordeeld door bezoekers als het een verhaal verteld vanuit het perspectief van een historisch persoon.

De keuring zal hiernaast ook gebeuren aan de hand van analyses van publiekshistorici van recente ontwikkelingen binnen de culturele wereld waarbij successen en tegenslagen een kader vormen waarbinnen wij u kunnen adviseren.

Binnen onze veranderende samenleving zijn de harde lijnen tussen de verschillende bevolkingsgroepen steeds meer aan het vervagen. Wij vinden het daarom belangrijk dat historische representaties dit ook weergeven aan de hand van inclusieve verhalen waar iedereen zich in kan verplaatsen. Uiteraard lenen sommige onderwerpen zich hier beter toe dan andere maar wij streven naar geschiedschrijving voor iedereen.

 

Voorkom blamage! Ken de geschiedenis!