Lezingen

Wilt u uw evenement een historisch jasje geven? Wij verzorgen lezingen op maat. Onze lezingen en workshops hebben altijd een link naar het heden en zijn zo opgezet dat de deelnemers worden geactiveerd zelf mee te denken en mee te doen. Wij bieden maatschappelijke relevante en inclusieve geschiedkundige producten die ook toegankelijk zijn voor mensen zonder een (geschiedkundige) achtergrond of opleiding.

Wij ontwikkelen ook series over een bepaald onderwerp, dat wij dan koppelen aan een hedendaagse discussie. Momenteel werken wij aan een serie over de Tweede Wereldoorlog. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze serie? Stuur ons dan even een berichtje.

Enkele voorbeelden van lezingen:

Vrouwenkiesrecht: de discussie over gender rond 1900 en nu‘, door Esmeralda Tijhoff

‘Populisme en haar achtergronden’, door Tom Schuringa.

‘Een geschiedenis van het modebeeld’, door Femke Knoop.

‘Fascisme en nationaalsocialisme in de Nederlandse literatuur 1940-1945’, door Willem Huberts.

Het Nederlandse fascisme 1923-1945 en de voedingsbodem toen en nu’, door Willem Huberts.

‘De Balkanoorlogen in de media’, door M. Plutschouw.


Thema fascisme

In de lezing Fascisme en nationaalsocialisme in de Nederlandse literatuur 1940-1945 behandelt Willem Huberts opkomst, bloei en ondergang van het Nederlandse fascisme aan de hand van een beschrijving van de zeven belangrijkste fascistische politieke partijen en de twaalf invloedrijkste Nederlandse fascisten. Ook bespreekt Huberts de mislukte poging van prof. dr. F.C. Gerretson om een fascistische ‘staatsgreep’ te plegen met medewerking van dr. H. Colijn. Daarna volgt een beschrijving van de voedingsbodem van het Nederlandse fascisme tijdens het interbellum. Huberts sluit af met een vergelijking met de huidige politieke situatie in Nederland.

In de lezing Fascisme en nationaalsocialisme in de Nederlandse literatuur 1940-1945 behandelt Willem Huberts het optreden van beide ideologieën in de Nederlandse letterkunde door het bespreken van de historische context. Daarna bespreek hij het belang dat fascisten hechtten aan de kunstvorm literatuur. Vervolgens tracht Huberts antwoord te geven op de vraag waarom de producten van de Nederlandse fascistische letterkunde uit ons verleden zijn weggewist en besluit hij met een overzicht van de karakteristieke eigenschappen van fascistische romans en gedichten.