Over ons

Stichting MemoiresBureau wil een inclusieve geschiedenis dichter bij de mensen te brengen. Dit willen we doen lezingen, workshops en events te organiseren die het verleden vanuit diverse perspectieven belicht. Een persoonlijke, herkenbare geschiedschrijving en herinneringscultuur versterkt de gemeenschappelijke identiteit. Daarom is geschiedenis vanuit een lokaal, regionaal perspectief, en vanuit het perspectief van verschillende sociale groepen zo belangrijk. Door een inclusieve geschiedenis te promoten, dragen wij ons steentje bij aan een groter onderling begrip en een grotere verdraagzaamheid in de samenleving.

Er is een grote behoefte aan kennis over het verleden. Dat is ook te zien aan de grote maatschappelijke conflicten over de nationale geschiedenis en identiteit. Van wie is het verleden? Wij helpen de democratisering van het collectieve geheugen (onze memoires) door een laagdrempelige toegang tot geschiedkundige vaardigheden te realiseren. Informatie over het verleden is tegenwoordig voor bijna iedereen toegankelijk is via internet en Wikipedia. Toch beschikt de meerderheid van deze Do It Yourself geschiedkundigen nog niet over de instrumenten om deze informatie te vertalen naar betrouwbare en betekenisvolle verhalen. Onze lezingen, workshops en lespakketten zijn er op gericht om dergelijke vaardigheden en perspectiefwisselingen toegankelijk te maken.

Wij ontwikkelen momenteel een uitgebreide database met gespecialiseerde historici die beschikbaar zijn voor het geven van een lezing of workshop. Ook willen wij het makkelijker maken voor mensen om hun memoires te schrijven. Daarom koppelen wij mensen die hun levensverhaal willen (laten) schrijven aan ervaren historici.

Het bureau is bijzonder actief op het gebied van vrouwengeschiedenis en de politieke cultuur, met name de politieke groeperingen en internationale politieke verhoudingen. De bij ons aangesloten wetenschappers zijn naast historici mede onderlegd op het gebied van genderstudies, etniciteit, LGBTIQA+, migratiestudies en filosofie.

Neem contact met ons op via info@memoiresbureau.nl

Bestel de folder gratis en vrijblijvend, of download hem hier.

 

Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur van Memoiresbureau ten tijde van de oprichting.