Tag: jazz

Profiel: Ella Fitzgerald en ‘Get Happy’

Queen of jazz Ella Fitzgerald (1917-1996) zong in het begin van haar carri̬re de bekende spiritual Get Happy en het werd een van haar grote hits. Het voert terug op 19de eeuwse Amerikaanse spirituals en het past bij haar verbale en auditieve manier van liedcultuur horen en zelf onmiddellijk vertolken. Ella was geen geschoolde musicus en kon geen nootschrift lezen, maar elke melodie die ze hoorde kon ze Рhoe ingewikkeld ook Рmeteen zingen. Ze was weinig tekstvast en improviseerde gemakkelijk.